Νοσοκομεία
424 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

AKTΩΡ, ΑΕΓΕΚ, ΒΙΟΤΕΡ, ΕΚΤΕΡ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣΕργασίες:


  • Γενικές βαφές παντός τύπου (100.000m2)

  • Πλαστικά και ακρυλικά επί τοίχου

  • Ριπολίνες νερού επί γυψοσανίδας

  • Μυκητοκτόνες και αντιμικροβιακές βαφές

  • Βαφές σε πόρτες και μεταλλικά στοιχεία

Επισκεφθείτε το 424 Στρατ. Νοσοκομείο Επισκεφθείτε το 424 Στρατ. Νοσοκομείο

424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ"

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

AKTΩΡ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣΕργασίες:


  • Βαφές παντός τύπου (35.000 m2)

  • Πλαστικά επί τοίχου

  • Μυκητοκτόνες και αντιμικροβιακές βαφές

  • Ακρυλικές βαφές επί σοβά και σε εμφανήΕπισκεφθείτε το Άγιος Λουκάς Επισκεφθείτε τον Άγιο Λουκά

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ