Δημόσια Κτήρια
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

Κ/Ξ ΑΛΤΕΡ ΑΤΕ -ΑΝAΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:


 • Απομίμηση μαρμάρου σε γύψινα, πανέλλα, κλπ.(750m2)


 • Απομίμηση ξύλου σε πόρτες, πανέλλα, κλπ. (150m2)


 • TROMP L' OEIL ξύλινης μπορντούρας σε διαδρόμους (30m2)
Presidential Building
 
ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:

 • Βαφές με ειδικές τεχνοτροπίες (1.500m2)

 • Απομιμήσεις πέτρας (800m2)

 • Εφαρμογή ακουστικού σοβά (1.300m2)

 • Σπατουλάρισμα με "Cerecit" σε εμφανές εξωτερικό μπετόν (1.000m2)

 • Βαφές σε σπατουλαριστές επιφάνειες σοβά και γυψοσανίδες (20.000m2)

 • Απομίμηση παλαιωμένου μπρούντζου
  σε κεραμικές μάσκες


Lazariston Monastery
 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

ΤΟΠΟΣ:

ΠΕΛΛΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

AΡΧΙΤΕΧ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣΕργασίες:


 • Γενικές βαφές παντός τύπου (10.000m2)

 • Σπατουλαριστά και ακρυλικά επί τοίχου

 • Εμφανή μπετά

 • Βαφές σε πόρτες και μεταλλικά στοιχεία
Pella Museum
 
"ΑΙΓΛΗ" ΖΑΠΠΕΙΟ

ΤΟΠΟΣ:

ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣΕργασίες:


 • Απομίμηση μαρμάρου "Rosso Portogalo"

  • 80 κολώνες
  • 4 κορνίζες (40m2)
  • Γύψινη μπορντούρα (1.000m2)

 • Διακοσμητικός σοβάς με ειδική τεχνοτροπία

  • 30 κολώνες
  • 170m2 τοίχου

 • Παλαίωση φύλλου χρυσού (40m2)

 • Απομίμηση ξύλου (δρυς) σε αετώματα (50m2)

AIGLI HOTEL
 
ΔΕΛΑΣΑΛ - "DE LA SALLE"

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΑΚΤΩΡ & ΤΖΑΜΠΑΖΗΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣΕργασίες:


 • Αποκατάσταση διατηρητέων κουφωμάτων (170)


 • Βαφή νέων κουφωμάτων (300)


 • Βαφές σε γυψοσανίδα, σοβά (15.000m2)


 • Βαφές ακρυλικών χρωμάτων εξωτερικά (7.000m2)

 • Βαφές διακοσμητικών στοιχείων & ειδικών τεμαχίων (1.100m2)


DE LA SALLE