Οικίες
ΟΙΚΙΑ 1

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:

ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:Απλές και ειδικές βαφές (2.500 m2)

Residential 1
 
ΟΙΚΙΑ 2

ΤΟΠΟΣ:

ΒΑΡΚΙΖΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ:

ΒΑΣΔΕΚΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ:

ΡΑΥΜΟΝΔΟΣ ΝΤΑΤΟ

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:


  • Εσωτερικές βαφές και διακοσμήσεις
  • Τεχνοτροπίες σπάτουλας (650 m2)
  • Πατίνες επί τοίχου με σφουγ-γάρια (70 m2)
  • Πατίνες σε γύψινα (300 m)
  • Κολωνάκια (46)

Residential 2
 
OIKIA 3

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:


  • Γύψινα

  • Απομιμήσεις μαρμάρων

  • TROMP L' OEIL

  • Επένδυση χρυσού σε θόλο

Residential 3