Έργα
  • Δημόσια Κτήρια   ( 5 Άρθρα )
  • Ξενοδοχεία   ( 6 Άρθρα )
  • Θέατρα   ( 6 Άρθρα )
  • Νοσοκομεία   ( 2 Άρθρα )
  • Εμπορικά   ( 9 Άρθρα )
  • Οικίες   ( 3 Άρθρα )
  • Άλλα έργα   ( 2 Άρθρα )